Algemene Voorwaarden

De ©Bubbelmethode is ontwikkeld door en eigendom van Trea ten Kate van Ten Kate Communicatie. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Bubbeldagen met de ©Bubbelmethode. Lees deze door voordat je je aanmeldt voor een Bubbeldag of een in-company Bubbeldag reserveert. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Bubbeldagen van Ten Kate Communicatie.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een Bubbeldag komt tot stand door aanmelding via de website en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Trea ten Kate.

  1. Inschrijving Bubbeldag

2.1 Alle Bubbeldagen vinden plaats onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Trea ten Kate behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na aanmelding ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per Bubbeldag zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. De Bubbeldag gaat door bij 3 aanmeldingen en bij 12 aanmeldingen is de Bubbeldag vol. Zodra een Bubbeldag vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Je betaalt het volledige bedrag voor de Bubbeldag bij aanmelding via Ideal.

2.6 Als een Bubbeldag vol zit, kun je mij mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst Bubbeldag [datum]’. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Als er een plek vrijkomt neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

2.7 Door de aanmelding verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

  1. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden moet via e-mail naar trea@tenkatecommunicatie.nl

3.2 Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het betaalde bedrag terug minus € 10 administratiekosten of boek ik je aanmelding om naar een datum naar keus. Bij afmelding tussen 30 tot 7 dagen voor aanvang krijg je 50% van het betaalde bedrag terug of boek ik je aanmelding om naar een datum naar keus. Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang krijg je geen geld terug en wordt je aanmelding niet omgeboekt. Bij het niet verschijnen wordt geen geld teruggeboekt.

3.4 Kan je zelf niet komen, dan mag je ook voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even via e-mail.

  1. Annulering/verplaatsing door Trea ten Kate

4.1 Trea ten Kate is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden Bubbeldag te annuleren. Je krijgt hiervan uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang bericht. Je hebt dan de mogelijkheid in overleg de Bubbeldag kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

4.3 Trea ten Kate is gerechtigd bij ziekte vervanging te regelen of de Bubbeldag te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de betaalde kosten worden terugbetaald.

4.4 De Bubbeldag vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers. Bij minder deelnemers kan de Bubbeldag niet doorgaan.

  1. Betaling

5.1 De deelnemer betaalt bij aanmelding het gehele bedrag via Ideal en ontvangt hiervan een factuur.  

5.2 Heb je een kortingscode, dan moet je deze tijdens het betalingsproces invoeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

  1. Klachten

6.1 Heb je een klacht over een Bubbeldag? Neem dan contact op met Trea ten Kate en ik doe mijn best om het probleem samen met je op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsverplichting.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Trea ten Kate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de Bubbeldag.

  1. Geheimhouding

8.1 De Bubbelmethode, het materiaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens de Bubbeldag ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

  1. Overig

9.1 Trea ten Kate behoudt altijd het recht om de Bubbeldag inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een Bubbeldag, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen en te weigeren voor volgende Bubbeldagen. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Trea ten Kate.